Obowiązek szkolenia BHP

O tym kto i w jakim terminie odpowiada za przeprowadzenie szkoleń z zakresu BHP w firmie, traktuje Kodeks Pracy. Według niego pracodawca nie może dopuścić do pracy kogoś, kto nie posiada odpowiednich kwalifikacji i umiejętności do wykonywania swojego zawodu, ale także kogoś, kto nie zna przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zanim taki pracownik rozpocznie pracę na swoim stanowisku, musi odbyć szkolenie wstępne i musi mieć zapewnioną możliwość odbycia szkolenia okresowego. Te i inne ustalenia dot. przepisów BHP można znaleźć w Kodeksie Pracy art. 2373 § 1.szkolenie bhp

Poza tym, pracodawca musi zaznajomić pracowników z zasadami i przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zwłaszcza z tymi dotyczącymi wykonywanych przez nich pracy. Jakie są natomiast obowiązki samego pracownika? Pracownik ma obowiązek potwierdzić pisemnie, że zapoznał się z przepisami. Według wyroku Sądu Najwyższego z 2006 roku odmowa podpisania zapoznania się z zasadami BHP nie jest równoznaczna z odmową ich przestrzegania. Innymi słowy - nawet jeśli nie podpisało się dokumentu o odbyciu szkolenia, wciąż należy przestrzegać zasad BHP.

Rodzaj szkolenia BHP

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odbycie szkolenia (adekwatnego do charakteru wykonywanej pracy) i przekazać mu wszystkich zasad i informacji dotyczących wykonywania swojego zawodu.

W przypadku w którym na danym ośrodku pracowniczym pracę wykonują nie tylko pracownicy bezpośrednio zatrudnieni przez pracodawcę (np. kontraktorzy i inni wykonawcy usług zewnętrznych), wówczas przedsiębiorstwo musi poinformować niezatrudnionych bezpośrednio pracowników o wszelkich możliwych zagrożeniach i niebezpieczeństwach dla życia i zdrowia. Uzyskanie takich informacji powinno zostać potwierdzone pisemnie.

Artykuł przygotowany ze specjalistami z https://controlbhp.pl/

Forum-Firm.pl

Redakcja serwisu Forum-Firm.pl. Piszemy dla Was o biznesie!

Zobacz również

Galeria
O serwisie

Portal powstał z myślą o ludziach prowadzących własny biznes, którzy szukają przydatnych informacji w internecie, a my im podpowiadamy jak prowadzić własną firmę.