Czym jest analiza rentowności przedsiębiorstwa?

Żadna firma nie będzie dobrze prosperować, jeśli nie zadbamy o zachowanie płynności finansowej danego przedsiębiorstwa. Niemniej jednak, należy również co jakiś czas zdecydować się na wykonanie analizy finansowej, a konkretnie na analizę rentowności. Czym jest i jakie są jej wskaźniki?

Czym jest analiza rentowności?


Analiza finansowa powinna być przeprowadzana zarówno przez duże korporacje, jak i niewielkie firmy. Jedną z jej najważniejszych części składowych jest analiza rentowności. Wyniki, które otrzymujemy poprzez obliczenie analizy rentowności, informują nas o tym, w jakim stopniu dana spółka jest w stanie wytworzyć zysk. Celem analizy rentowności jest ustalenie relacji pomiędzy zyskiem a stratą. Przeważnie, im wyższe wskaźniki, tym lepsza rentowność firmy. Wysoka rentowność danej firmy oznacza, że jej działalność jest opłacalna i przyczynia się do wzrostu jej wartości. 

Rentowność firmy

Rentowność danego przedsiębiorstwa informuje m.in. o szybkości zwrotu kapitału, który zainwestowaliśmy w firmę. Rozpatruje się ją w trzech ujęciach. Można wyróżnić m.in. rentowność sprzedaży, rentowność majątku oraz rentowność zaangażowanych kapitałów własnych. Trzeba pamiętać, że podczas obliczania rentowności, możliwe jest uzyskanie wyniku w postaci dodatniej lub ujemnej, gdy firma wygenerowałą stratę. 

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik rentowności sprzedaży informuje o tym, czy dana sprzedaż jest opłacalna. Oznacza to po prostu przychód, jaki otrzymaliśmy na marży zysku netto. Wskaźnik oblicza się jako iloraz zysku netto oraz wartości osiągniętego przychodu ze sprzedaży. Co istotne, marża zysku netto nie powinna spadać w dłuższym okresie. Może utrzymywać się na stałym poziomie lub rosnąć. Wysoki poziom wskaźnika mówimy nam o tym, iż każda uzyskana złotówka daje przedsiębiorstwu coraz większy zysk. Taka analiza pozwala nam określić, czy dana firma potrafi skutecznie pozycjonować swoje strategie cenowe.

Rentowność majątku


Wskaźnik rentowności majątku określa, jak dane przedsiębiorstwo zarządza swoimi aktywami. Jak łatwo się domyślić, im wyższa będzie wartość tego wskaźnika, tym lepiej świadczy to o danym przedsiębiorstwie. Rentowność aktywów jest przede wszystkim zależna od rentowności sprzedaży netto oraz od szybkości rotacji zaangażowanych aktywów. Przedsiębiorcy obliczają wskaźnik rentowności majątku w celu porównania, jak wypadają na tle konkurencji firm, które działają w tej samej branży. 

Rentowność zaangażowanych kapitałów własnych

Istotnym wskaźnikiem jest także rentowność kapitałów własnych. Dzięki niemu można określić, ile zysku zarobiły dla spółki wniesione kapitały własne. Im wyższa wartość wskaźnika, tym sytuacja jest korzystniejsza dla danego przedsiębiorstwa. Co istotne, to właśnie ten wskaźnik jest uważany za jeden z najważniejszych wskaźników w gospodarce rynkowej. Dzięki jego obliczeniu możemy uzyskać informację o stopie zysku, jaką przynosi inwestycja w akcje lub udziały. 

Artykuł został przygotowany we współpracy z Krakowskim biurem rachunkowym: https://chandonwaller.pl/

Forum-Firm.pl

Redakcja serwisu Forum-Firm.pl. Piszemy dla Was o biznesie!

Zobacz również

Galeria
O serwisie

Portal powstał z myślą o ludziach prowadzących własny biznes, którzy szukają przydatnych informacji w internecie, a my im podpowiadamy jak prowadzić własną firmę.