Stawka VAT na frytki i hamburgery zależna od PKWiU

Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną, w sprawie stawki podatku VAT na posiłki przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji takich jak frytki, czy hamburgery. W dokumencie przedstawiciele resortu kwestionują stosowanie 5% stawki VAT i unieważniają dotychczas wydane interpretacje indywidualne zezwalające ich adresatom na tak niskie opodatkowanie.

Interpretacje indywidualne wydawane przed ukazaniem się interpretacji ogólnej Ministra Finansów zakładały, że przy sprzedaży posiłków takich frytki, kebaby, czy hamburgery nie mamy do czynienia z usługą gastronomiczną. Podstawą tego założenia było uwzględnienie warunków, w jakich sprzedawane (dostarczane) są tego rodzaju posiłki – sprzedaż przez okienko, bez miejsca na spożycie serwowanych potraw lub dostarczanie potraw do konsumenta.

PKWiU decyduje o stawce VAT

Zgodnie z interpretacją ogólną z 24 czerwca 2016 r.,sygn. PT1.050.3.2016.156, dla określenia prawidłowej stawki podatku jaka ma zastosowanie przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne, należy dokonać prawidłowego zaklasyfikowania tej czynności wgPKWiU. Dla uznania czy dana czynność będzie zaliczona do klasy PKWiU 10.85 Gotowe posiłki i dania, czy do działu PKWiU 56 Usługi związane z wyżywieniem istotne jest, czy oferowane produkty są w pełni przyrządzone i serwowane jako posiłek gotowy do bezpośredniego spożycia, czy też nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji – np. są zamrożone lub pakowane próżniowo i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż. Fakt oferowania tych produktów osobno bądź w zestawach (np. kanapka mięsna, frytki razem z napojem, czy też tortilla, pieczone ziemniaki razem z napojem), nie ma wpływu na sposób zaklasyfikowania. Dla dokonania prawidłowej klasyfikacji wg PKWiU nie mają wpływu również czynniki takie jak to, czy:

– punkty sprzedaży znajdują się w miejscu ogólnodostępnym,

– w punktach sprzedaży znajdują się stoliki i krzesła,

– dostępne są naczynia i sztućce,

– produkty są przeznaczone do spożycia na miejscu czy na wynos, (np. pakowane w bibułki czy tekturowe pudełka),

– w punktach sprzedaży są: toalety, szatnia, zainstalowana jest klimatyzacja, czy ogrzewanie.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że posiłki sprzedawane przez różnego rodzaju placówki gastronomiczne, które są przeznaczone do bez pośredniej konsumpcji, nie mogą korzystać z 5% stawki podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 2a w związku z poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, ponieważ nie są klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.85.1

Ministerstwo Finansów wskazało też, że 5% stawka VAT przypisana jest produktom zaliczanym do klasy 10.85 PKWiU, tj. gotowym posiłkom i daniom. Klasa ta odnosi się do gotowych posiłków i dań i obejmuje produkcję gotowych (tj. przygotowanych, przyprawionych i ugotowanych) posiłków i dań, składających się co najmniej z dwóch różnych składników (z wyłączeniem przypraw itp.), mrożonych, w puszkach, słoikach, pakowanych próżniowo lub przy pomocy innych technologi i opakowań ze zmodyfikowaną atmosferą, które zwykle są pakowane i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż.

Z kolei, zgodnie z wyjaśnieniami do działu 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) – dział ten obejmuje działalność usługową związaną z zapewnianiem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji w restauracjach, włączając restauracje samoobsługowe i oferujące posiłki „na wynos”, z lub bez miejsc do siedzenia. Nie jest tu istotny rodzaj obiektu serwującego posiłki, ale fakt, że są one przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji.

Działalność usługowa opisana powyżej jest opodatkowana według 8% stawki VAT.

Odpowiedzialność podatnika za dobór stawki VAT

Ministerstwo nie wskazało w sposób niebudzący wątpliwości, że frytki, czy hamburgery należy opodatkować według 8% stawki VAT, a jedynie określiło zasady, które obowiązują przy doborze właściwej stawki.

W interpretacji ogólnej przypomniano też, że klasyfikacja statystyczna towaru lub usługi wskazana przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stanowi element stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), który organ podatkowy jest zobligowany uwzględnić przy wydawaniu interpretacji indywidualnej – nie ma możliwości jego weryfikacji. Zastosowanie się przez podatnika do interpretacji indywidualnej wydanej w odniesieniu do stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) odbiegającego od stanu rzeczywistego w sposób mający wpływ na ocenę skutków prawnopodatkowych nie chroni podatnika na zasadach wynikających z art. 14k - 14m Ordynacji podatkowej.

Forum-Firm.pl

Redakcja serwisu Forum-Firm.pl. Piszemy dla Was o biznesie!

Zobacz również

Galeria
O serwisie

Portal powstał z myślą o ludziach prowadzących własny biznes, którzy szukają przydatnych informacji w internecie, a my im podpowiadamy jak prowadzić własną firmę.