Monitoring pojazdów komunalnych

Każdego dnia przemierzają ulice polskich miast i miasteczek, dbając, aby żyło nam się wygodniej i przede wszystkim czyściej. Mowa tu o śmieciarkach i innych pojazdach komunalnych. Eksploatacja takich samochodów wiąże się jednak z pewnymi obowiązkami. Jednym z nich jest konieczność monitoringu.

Monitoring pojazdów komunalnych to obowiązek, który nakłada Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 nr 152 poz. 897). Według tego aktu prawnego firmy, które realizują odbiór odpadów komunalnych, mają obowiązek sporządzania kwartalnych raportów. Nie można ich przygotować bez zebrania dokładnych danych, w czym pomagają nowoczesne systemy monitoringu pojazdów komunalnych (np. SATIS).

Dlaczego monitoring pojazdów komunalnych?

Wspomniane wyżej raporty, które nakazuje przygotowywać ustawa, muszą zawierać wiele różnych danych. Zebranie większości z nich byłoby bardzo trudne bez monitoringu, a czasami nawet niemożliwe. Firmy eksploatujące pojazdy komunalne muszą na przykład wykazać masę poszczególnych rodzajów śmieci, resztek biodegradowalnych, resztek nieprzekazanych na składowiska itd. Takie firmy muszą również ewidencjonować ilość i rodzaj nieczystości ciekłych, przekazywać dane o liczbie właścicieli nieruchomości, od których odbierają nieczystości itp. Dodatkowo monitoring ułatwia planowanie kursów, optymalizację tras, zautomatyzowanie obsługi, chroni przed nieautoryzowanym odbiorem odpadów czy przed pozbywaniem się ich w miejscach niedozwolonych.

Monitoring a raportowanie

Monitoring pojazdów komunalnych ułatwia zarządzanie taką flotą. Zwykle w takim przypadku montowany jest nie tylko lokalizator GPS do pojazdu, ale również do zabudowy pojazdu, co umożliwia na przykład kontrolę pobierania nieczystości itp. Osoba zarządzająca w bazie firmy ma do dyspozycji mapę z naniesioną siatką punktów odbioru nieczystości oraz z miejscami składowania nieczystości. Dzięki temu doskonale widać, czy poszczególne pojazdy odbierają nieczystości zgodnie z harmonogramem i gdzie pozbywają się odpadów. Z jednej strony monitoring jest więc narzędziem weryfikującym pracę kierowców, a z drugiej to źródło ważnych danych, na podstawie których dokonywane jest raportowanie. Wykorzystanie monitoringu pozwala dokładnie kontrolować czas pracy kierowców, ilość pobranych nieczystości, umożliwia przygotowanie raportu na temat gospodarowania nieczystościami na danym terenie. Dodatkowo nowoczesne systemy monitoringu często można rozbudować o dodatkowe funkcje, które pozwalają na zbieranie danych na potrzeby jeszcze innych raportów, zgodnie z życzeniem określonej firmy.

Monitoring pojazdów komunalnych to ważne wsparcie w tworzeniu raportów, których wymaga ustawodawca, ale również ułatwienie w zarządzaniu flotą takich specjalistycznych samochodów i możliwość optymalizacji kosztów.

Więcej na: http://www.satisgps.com/zastosowania-biznesowe/firmy-komunalne/

Forum-Firm.pl

Redakcja serwisu Forum-Firm.pl. Piszemy dla Was o biznesie!

Zobacz również

Galeria
O serwisie

Portal powstał z myślą o ludziach prowadzących własny biznes, którzy szukają przydatnych informacji w internecie, a my im podpowiadamy jak prowadzić własną firmę.