Restrukturyzacja Spółki

Wpadłeś w problemy finansowe i nie wiesz jak sobie z tym poradzić, musisz renegocjować z wierzycielami warunki spłaty zadłużenia żeby postawić spółkę na nogi? Powinieneś dobrze się do tego przygotować.

Wprowadzenie spółki w restrukturyzację na drodze sądowej oznacza konieczność głosowania wierzycieli często podzielonych na grupy. Przyjęcie układu z reguły wymaga przegłosowania większością głosów reprezentujących minimum dwie trzecie sumy wierzytelności w każdej grupie.

Ważnym elementem przed rozpoczęciem prac nad układem jest dobry plan restrukturyzacji zadłużenia, który pozwala restrukturyzowanej spółce uzyskać jak najlepsze warunki redukcji i karencji zobowiązań. Aby to uzyskać niezbędna jest szczegółowa analiza wierzycieli. Dobrze taką analizę i strategię przygotować przed złożeniem do Sadu wniosku o restrukturyzację. Zmiana układu jest niezwykle trudna i rzadko akceptowana przez wierzycieli.

Odrębnym wyzwaniem jest zawarcie porozumienia z wierzycielami, którzy z mocy prawa nie muszą przystąpić do układu. W tego typu przypadkach, pozycja negocjacyjna restrukturyzowanej spółki jest nieco gorsza, bo wierzyciele tego typu mają najczęściej ustanowione solidne zabezpieczenie na majątku dłużnika. Żeby uzyskać satysfakcjonujące warunki spłaty, nie rzadko trzeba zagwarantować tym wierzycielom dodatkowe zabezpieczenie.

Zawarcie układu nie rozwiązuje jeszcze wszystkich problemów, natomiast jest wstępem do pełnej restrukturyzacji przedsiębiorstwa zakładającej urentownienie jego działalności i wprowadzenie spółki na ścieżkę trwałego wzrostu wyników finansowych. Do tego, często potrzebne jest dokapitalizowanie podmiotu. Z kolei wejście do spółki inwestora wymaga wyceny przedsiębiorstwa i profesjonalnego przygotowania całego procesu. W przypadku spółek w restrukturyzacji jest to niezwykle trudne, dlatego dobrze skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy.

 

Forum-Firm.pl

Redakcja serwisu Forum-Firm.pl. Piszemy dla Was o biznesie!

Zobacz również

Galeria
O serwisie

Portal powstał z myślą o ludziach prowadzących własny biznes, którzy szukają przydatnych informacji w internecie, a my im podpowiadamy jak prowadzić własną firmę.