Rejestry notarialne bogatsze o Rejestr spadkowy

8 września 2016 r. powołano do życia nowy rejestr notarialny – rejestr spadkowy. Rejestr prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez Krajową Radę Notarialną. Nowy system ma zastąpić tradycyjne metody weryfikacji, czy dziedziczenie nie zostało już wcześniej stwierdzone notarialnie, czy też sądownie.

Czym jest Rejestr sądowy

Rejestr sądowy został powołany ustawą z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Zawiera on informacje o zarejestrowanych notarialnych aktach poświadczenia dziedziczenia (od 1 marca 2009 r.) oraz sądowych stwierdzeniach nabycia spadku i europejskich poświadczeniach spadkowych (od 8 września 2016 r.).

Wprowadzenie Rejestru sądowego ma zapobiegać wielokrotnym zgłoszeniom dokumentów stwierdzających dziedziczenie po tym samym spadkodawcy oraz ułatwić wyszukiwanie informacji i dokumentów dotyczących spadków.

Rejestr ten stanowi część Rejestrów Notarialnych obok:

  • Rejestru Użytkowników, w skład którego wchodzą między innymi ustawowe listy notariuszy i zastępców notarialnych ,
  • Notarialnego Rejestru Testamentów,
  • Notarialnego Rejestru Statystycznego.

Europejskie poświadczenia sądowe

Rejestr sądowy ma zawierać europejskie poświadczenia sądowe (EPS), czyli kolejne obok postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz notarialnego poświadczenia  dziedziczenia dokument służący wykazywaniu praw do spadku. Co istotne, EPS rodzi skutki prawne we wszystkich  państwach członkowskich UE związanych ww rozporządzeniem, bez potrzeby odrębnego uznania lub stwierdzenia wykonalności.  Europejskie poświadczenia sądowe zostały uregulowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 4 lipca 2012 r., a także w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1137).

Rejestr sądowy nie obejmie informacji wstecz

W scentralizowanym Rejestrze sądowym będzie można wyszukać informacje o dziedziczeniach stwierdzonych po 8 września 2016 r.  Postanowienia sądowe i europejskie poświadczenia spadkowe  wydane w Polsce przed tą datą oraz notarialne poświadczenia dziedziczenia wydane przed 1 marca 2009 r. nadal będą weryfikowane w sposób tradycyjny.

Forum-Firm.pl

Redakcja serwisu Forum-Firm.pl. Piszemy dla Was o biznesie!

Zobacz również

Galeria
O serwisie

Portal powstał z myślą o ludziach prowadzących własny biznes, którzy szukają przydatnych informacji w internecie, a my im podpowiadamy jak prowadzić własną firmę.