Wprowadzenie białej listy podatników VAT odbije się na przedsiębiorcach?

1 stycznia 2020 roku weszły w życie sankcje za niestosowanie się do przepisów białej listy podatników VAT. Nowe prawo przewiduje kary dla przedsiębiorców, którzy dokonają przelewu na niewłaściwy numer konta kontrahenta.

Czym jest biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT to elektroniczny rejestr płatników VAT, który od 1 września 2019 roku prowadzony jest przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Został utworzony, by uszczelnić system podatkowy oraz zwiększyć bezpieczeństwo polskich przedsiębiorców. Za pomocą wykazu można w szybki sposób sprawdzić, czy dane podane przez kontrahenta są prawdziwe, a on sam jest czynnym podatnikiem VAT. Biała lista zawiera szereg informacji na jego temat, m.in. adres siedziby, numer REGON, numer KRS, a także numer rachunku firmowego.

Sankcje za przelewy powyżej 15 tys. zł

Już od 1 stycznia 2020 roku zrobienie przelewu na niezarejestrowany na białej liście numer konta partnera biznesowego może narazić przedsiębiorców na dotkliwe kary. Wraz z początkiem roku zaczęły obowiązywać sankcje za transfery gotówki w kwocie wyższej niż 15 tys. zł na niewłaściwy rachunek.

– Jeśli przedsiębiorca dokona takiego przelewu, nie będzie mógł zaliczyć tej transakcji do kosztów uzyskania przychodu i tym samym wzrośnie jego dochód do opodatkowania. W takiej sytuacji będzie również dzielić z kontrahentem odpowiedzialność za zaległości podatkowe, jeśli jego partner biznesowy nie zapłaci należnego od transakcji podatku VAT – tłumaczy Dominik Ciula, Sales Director and Aasa dla Biznesu Product Owner w Aasa Polska.

Wymienionych sankcji można jednak uniknąć. Przedsiębiorca nie zostanie nimi obciążony, jeśli w ciągu 3 dni od dokonania wpłaty na konto niezarejestrowane w wykazie, poinformuje o tym Naczelnika Urzędu Skarbowego swojego kontrahenta.

– Niestety w takiej sytuacji nie zawsze wiadomo, który urząd skarbowy jest tym właściwym. Biała lista nie zawiera takich danych, dlatego przedsiębiorca zmuszony jest do poszukiwania informacji na własną rękę – wyjaśnia Dominik Ciula.

Wpływy dla budżetu, bezpieczeństwo dla przedsiębiorców

Biała lista podatników VAT to rozwiązanie korzystne nie tylko dla budżetu państwa, ale także dla właścicieli firm. W szerszej perspektywie ma w nich wyrobić nawyk regularnego weryfikowania wiarygodności swoich kontrahentów. Sprawdzanie rzetelności płatniczej swoich partnerów biznesowych pozwala ocenić ich uczciwość, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo firm na rynku. Dzięki rejestrowi płatników VAT przedsiębiorcy mogą świadomie dobierać sobie rzetelnych i uczciwych kontrahentów.

Ustawa antyzatorowa

Biała lista podatników VAT to nie jedyne rozwiązanie, które polski rząd przygotował dla przedsiębiorców. Niedawno politycy pochylili się również nad zagadnieniem zatorów płatniczych, które stanowią poważne zagrożenie dla wielu mniejszych biznesów.

Ustawa antyzatorowa weszła w życie 1 stycznia 2020 roku. Nowe prawo zakłada m.in. skrócenie do 30 dni terminu zapłaty w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, a także wprowadzenie 60-dniowego terminu zapłaty w transakcjach zawieranych między małymi i średnimi a dużymi firmami. Do tej pory mniejsze firmy miały gorszą pozycję negocjacyjną w sporach z dużymi podmiotami, które mogły im narzucać korzystne dla siebie terminy płatności.

– Wprowadzenie ustawy antyzatorowej to odpowiedź na problemy firm z sektora MŚP. Oczywiście nie należy się spodziewać, że nowe prawo całkowicie rozwiąże problem zatorów płatniczych, jednak jest to krok w dobrą stronę – podkreśla Dominik Ciula, Sales Director and Aasa dla Biznesu Product Owner w Aasa Polska.

Forum-Firm.pl

Redakcja serwisu Forum-Firm.pl. Piszemy dla Was o biznesie!

Zobacz również

Galeria
O serwisie

Portal powstał z myślą o ludziach prowadzących własny biznes, którzy szukają przydatnych informacji w internecie, a my im podpowiadamy jak prowadzić własną firmę.