Kiedy członek rodziny nie musi płacić podatku od darowizny

Na osobie, która otrzymała darowiznę, co do zasady ciąży obowiązek zapłaty podatku przewidzianego ustawą o podatku od spadków i darowizn. Od tej reguły są jednak wyjątki, które działają na korzyść członków rodziny.

Z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego lub z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia, gdy umowa darowizny została sporządzona bez zachowania tej formy, rodzi się obowiązek podatkowy, który ciąży na obdarowanym.

Obdarowany w ciągu miesiąca od dnia otrzymania darowizny powinien złożyć w urzędzie skarbowym deklarację SD-3 wraz z potwierdzeniem wysokości otrzymanej darowizny. Organ podatkowy na podstawie zeznania określa wysokość podatku i wysyła podatnikowi decyzję w tej sprawie. Podatnik zaś, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji jest zobowiązany opłacić ustaloną przez fiskusa daninę.

Zwolnienia od podatku

Nie trudno wyobrazić sobie, że nieprzyjęcie przez ustawodawcę określonych progów, do których darowizny zwolnione są z opodatkowania spowodowałoby zalew organów skarbowych stosami deklaracji o darowiznach opiewających na symboliczne kwoty. Takie właśnie drobne darowizny dotyczą często członków rodziny. Fiskus określił, m.in. na tę okoliczność, 3 grupy podatkowe, które mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku:

I grupa podatkowa:

 • małżonek,
 • zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki),
 • wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie),
 • rodzeństwo,
 • pasierbica, pasierb,
 • macocha, ojczym,
 • teściowa, teść,
 • synowa, zięć.

II grupa podatkowa to:

 • zstępni rodzeństwa (siostrzenica, siostrzeniec, bratanica, bratanek),
 • rodzeństwo rodziców (ciotka, wuj),
 • zstępni i małżonkowie pasierbów,
 • małżonkowie rodzeństwa,
 • rodzeństwo małżonków,
 • małżonkowie rodzeństwa małżonków (np. żona siostry męża)
 • małżonkowie innych zstępnych (np. żona wnuka).

Do III grupy podatkowej należą osoby, które nie zostały ujęte w pierwszej i drugiej grupie podatkowej, np. znajomi, przyjaciele, kuzynostwo, rodzina pasierbów, czy rodzina macochy, ojczyma, itp.

Osoby należące do I grupy podatkowej są zwolnione z podatku od darowizny o wartości nieprzekraczającej 9.637zł.

Osoby z II grupy podatkowej korzystają z tego zwolnienia, jeśli darowizna nie przekracza kwoty 7.276zł.

Dla osób z III grupy podatkowej przewidziano zwolnienie od podatku przy darowiznach nieprzekraczających kwoty 4.902zł.

Trzeba przy tym zauważyć, że najbliższa rodzina, do której zalicza się małżonków, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), pasierbów, rodzeństwo, ojczyma oraz macochę korzystają z całkowitego zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn.   Zwolnienie od zapłaty podatku nie zwalnia jednak z obowiązku zgłoszenia w urzędzie skarbowym nabytych rzeczy lub praw. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu SD-Z2 i dostarczyć do urzędu w ciągu 6 miesięcy od dnia nabycia darowizny. Do formularza należy też dołączyć potwierdzenie przelewu lub wyciąg bankowy poświadczający otrzymanie darowizny w określonej wysokości.

Forum-Firm.pl

Redakcja serwisu Forum-Firm.pl. Piszemy dla Was o biznesie!

Zobacz również

Galeria
O serwisie

Portal powstał z myślą o ludziach prowadzących własny biznes, którzy szukają przydatnych informacji w internecie, a my im podpowiadamy jak prowadzić własną firmę.