Stypendia na zagraniczne wyjazdy studentów bez podatku? Tak, ale nie zawsze

Stypendia uzyskiwane przez studentów są ich przychodem. Co do zasady nie podlegają zwolnieniom z opodatkowania, z jednym wyjątkiem – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ustawą z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ze zwolnienia mogą korzystać stypendia wypłacane w ramach programu ERASMUS+.

Podstawy prawne zwolnienia z opodatkowania i zaniechania poboru podatku

Z przepisów zawartych w ustawie o PIT (art. 21 ust. 1 pkt 23a)  wynika, iż przychody uzyskane na skutek dofinansowania wypłacanego przez uczelnię w ramach programu ERASMUS+ są zwolnione z opodatkowania do wysokości diety.

Wspomniane we wstępie Rozporządzenie Ministra z 11 sierpnia 2015 r. w § 1 wprowadza zaniechanie poboru podatku od osób fizycznych od dochodów osób fizycznych z tytułu stypendiów na wyjazdy zagraniczne otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+”, w części przekraczającej dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Warunkiem zastosowania tego przepisu jest:

  • możliwość uznania wypłaconych kwot za stypendium;
  • związek wypłaconego stypendium z wyjazdem zagranicznym;
  • otrzymanie stypendium w ramach programu „Erasmus +”
  • uzyskanie przez podatnika dochodu (stypendium) od 1.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

Przepisy te dotyczą przychodów ze stypendiów przyznanych do końca grudnia 2016 r (§ 2 Rozporządzenia).

Które stypendia zwolnione z podatku?

Warunkiem zaniechania poboru podatku jest m.in. otrzymanie stypendium w ramach programu ERASMUS+. Środki na ten cel przyznaje Komisja Europejska. Poprzez agencje narodowe (w Polsce – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji), ostatecznie trafiają do uczelni wyższych, czyli beneficjentów programu. Uczelnie zaś, przyznają środki studentom.

Gdyby uczelnia chciała wypłacać takie stypendia z własnych środków (a nie ze środków przekazanych przez agencję narodową), przychody te nie będą objęte zaniechaniem poboru podatków. Mogą jednak korzystać ze zwolnienia z opodatkowania wynikającego z  art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy o PIT.

Forum-Firm.pl

Redakcja serwisu Forum-Firm.pl. Piszemy dla Was o biznesie!

Zobacz również

Galeria
O serwisie

Portal powstał z myślą o ludziach prowadzących własny biznes, którzy szukają przydatnych informacji w internecie, a my im podpowiadamy jak prowadzić własną firmę.