Kasy fiskalne online – ważne zmiany od 2020 roku

1 maja 2019 roku weszła w życie regulacja, która zobowiązuje przedsiębiorców do wprowadzenia w swojej działalności wirtualnych kas fiskalnych. Początkowo obowiązek ten dotyczy części branż, a samo wdrożenie będzie przebiegało etapami. Sprawdź, w jakich branżach i kiedy dokładnie posiadanie kasy online stanie się koniecznością.

Standardowe kasy a nowe, nieszablonowe rozwiązania

Tradycyjne kasy fiskalne wykorzystywane w sklepach i punktach usługowych są urządzeniami rejestrującymi obrót lub określającymi kwoty podatku dochodowego oraz VAT należnego ze sprzedaży detalicznej. Do tej pory mieliśmy do czynienia z kasami fiskalnymi typowymi, współpracującymi z PC, kasami w systemie typu POS/EPOS, drukarkami fiskalnymi, kasami komputerowymi i tzw. terminami kasowymi. Do tego zestawienia już niebawem dołączą wirtualne kasy fiskalne.

W naszym kraju kasy fiskalne zostały wprowadzone do użytku dopiero w 1993 roku, więc aż 114 lat po tym, jak zostały opatentowane! W Polsce wykorzystywane są kasy rejestrujące wyposażone w pamięć fiskalną o właściwościach OTP. Kasa tego typu rejestruje unikalny numer sprzedaży, a na zakończenie doby zapisuje kwotę netto oraz kwotę podatku według wyszczególnionych stawek VAT, kwotę podatku i łączną kwotę należności brutto. Ministerstwo Finansów określiło, że każdy sprzedający o przychodach przekraczających graniczną wartość ma obowiązek rejestrowania detalicznej sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. Zgodnie z zapisami ustawodawcy kasy fiskalne muszą spełniać restrykcyjne wymagania. 29 kwietnia 2019 roku pojawiło się rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Akt prawny obejmie swoim działaniem dotychczas funkcjonujące kasy fiskalne oraz kasy online. Rozporządzenie obowiązuje od 1 maja.

Początek ery kas online

Wprawdzie ustawa dopuszcza jeszcze możliwość stosowania tradycyjnych kas, ale powoli zaczyna się okres e-raportowania sprzedaży fiskalnej, co wymaga stosownych regulacji. Kasa online to nie tyle urządzenie, ile oprogramowanie. Sam obowiązek wprowadzania kas fiskalnych online będzie wdrażany etapami. W pierwszej kolejności obejmie branżę paliwową, usługi naprawy pojazdów, wulkanizacji oraz gastronomii.

Powody wdrażania ustawy etapami

  1. Wiąże się z regulacjami państwowymi dla firm, które produkują kasy. Zgodnie z prawem firmy otrzymują decyzję o homologacji na 4 lata. To gwarancja wydawana przez Państwo, że urządzenia z ważną homologacją mogą być wprowadzone do produkcji i sprzedaży.
  2. Natychmiastowa konieczność wymiany tradycyjnych kas na online przyniosłaby opór społeczny, zwłaszcza wśród przedsiębiorców, którzy na krótko przed wejściem regulacji zainwestowali w tradycyjną kasę fiskalną. Mogłoby się to też wiązać z pociągnięciem do odpowiedzialności odszkodowawczej, a kosztami obarczone zostałoby państwo polskie.
  3. Do produkcji i wprowadzenia do obiegu odpowiedniej liczby kas wirtualnych dla wielu różnych branż potrzebny jest czas. Gdyby została ustalona jedna data wdrożenia, mogłoby się okazać, że firmy nie zdążyły z produkcją i wdrożeniami systemów komputerowych kas online do różnych działów handlu.
  4. W pierwszym etapie wdrażanie kas fiskalnych dotyczyć będzie tzw. branż wrażliwych dla państwa. Oznacza to dziedziny handlu, w których często wykrywane są nieprawidłowości.
  5. Kasy fiskalne zgodnie z założeniem można będzie wynajmować, dzierżawić lub leasingować.

Kasy fiskalne online – skuteczne i funkcjonalne

Kasy fiskalne online będą wdrażane stopniowo w najbliższych latach. Według prognoz Ministerstwa Finansów, jeśli wszyscy podatnicy będą raportowali sprzedaż z wykorzystaniem kas fiskalnych online, staną się one najskuteczniejszym narzędziem uszczelniania sprzedaży B2C. Teraz w sprzedaży konsumenckiej są pewne luki związane z tradycyjnymi kasami fiskalnymi. Nie w każdej branży właściwie fiskalizuje się transakcje i wydaje paragony. Wirtualne kasy fiskalnej dają ustawodawcy możliwość lepszej kontroli podatników. Wykrycie ewentualnych nieprawidłowości wiąże się z kosztami. Z dniem 31 sierpnia 2019 roku kasy papierowe utracą homologację i nie będzie można ich kupować.

Dofinansowanie zakupu kas wirtualnych

Rząd oferuje przedsiębiorcom dofinansowanie na zakup kas online. Kwota dopłat będzie uzależniona od cen oferowanych przez producentów kas online. Dopłata lub tzw. ulga na zakup kasy online może wynieść 90% netto ceny zakupu urządzenia, ale nie więcej niż 700 zł.

Rozporządzenie w sprawie kas wirtualnych

1 maja 2019 roku weszło w życie rozporządzenie określające sposób prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas online. Zdefiniowano także warunki i sposoby używania kas. W Ministerstwie Finansów działa Centralne Repozytorium Kas. Kasy online będą łączyć się Centrum za pomocą internetu, by uzyskać tzw. fiskalizację. To pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze związane z uzyskaniem fiskalizacji. Nowe urządzenie stanie się automatycznie pełnoprawną kasą fiskalną, która będzie przesyłać dane w określonym czasie do bazy centralnej. Nowe rozporządzenie reguluje także konieczność przypisania właściwych stawek Vat do oznaczeń literowych od A do G w kasach rejestrujących. O tym, jak będzie przebiegał ten proces, można porozmawiać z księgową w Warszawie, by rozwiać wszelkie wątpliwości.

Paragonowa rewolucja

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pracuje nad niezwykle innowacyjnym rozwiązaniem – wprowadzeniem tzw. e-paragonów. Wirtualne kasy fiskalne wyposażone zostaną w technologię przesyłania e-paragonów drogą elektroniczną na adres mailowy kupującego. Jest to jednak na razie faza testowa i wymagająca kolejnych regulacji prawnych dotyczących wydawania tradycyjnych paragonów. Innowacyjni ekonomiści prognozują, że e-paragony będą kolejnym krokiem po wdrożeniu kas online.

Kasy online – ważna zmiana dla przedsiębiorców

Kasy fiskalne mają za zadanie podwyższyć wpływy podatkowe do budżetu państwa oraz uszczelnić system podatkowy. Ekonomiści szacują, że w ciągu 10 lat od wprowadzenia kas fiskalnych online, wpływy do budżetu mają zostać zwiększone aż o 1 mld 600 mln złotych roczne. Jak wpłynie to na przedsiębiorców? Będziemy monitorować na bieżąco!

A jeśli już teraz masz wątpliwości dotyczące prowadzenia księgowości po wprowadzeniu kasy online, to możesz je skonsultować w biurze rachunkowym Warszawa.

 

Forum-Firm.pl

Redakcja serwisu Forum-Firm.pl. Piszemy dla Was o biznesie!

Zobacz również

Galeria
O serwisie

Portal powstał z myślą o ludziach prowadzących własny biznes, którzy szukają przydatnych informacji w internecie, a my im podpowiadamy jak prowadzić własną firmę.